วิธีวางแผนภาษี สำหรับคนเพิ่งเริ่มทำงาน

วิธีวางแผนภาษี สำหรับคนเพิ่งเริ่มทำงาน

  “การวางแผนภาษี” คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมืองดีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

แหล่งที่มา

Scroll to Top