กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและทหารอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 168 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและทหารอาสา ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 168 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567


อัตราและตำแหน่ง

1) นายทหารสัญญาบัตร            68        อัตรา

รับบุคคลพลเรือนชาย หรือหญิง และนายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก หรือเป็นบุคคลหญิงที่สำเร็จการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ อสทพ.หญิง หรือเป็นทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ที่ได้รับการบรรจุ (จ้าง) ในปี 2563

2) นายทหารอาสา            100        อัตรา

บุคคลพลเรือนชาย

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ atc-rta.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top