ทายนิสัย จากสิ่งที่เห็น มองแล้วเห็นอะไร ตัวอักษร หรือ คน

ทายนิสัย จากสิ่งที่เห็น มองแล้วเห็นอะไร ตัวอักษร หรือ คน

มาลองทายนิสัยจากดวงดาวที่เลือกกันหน่อย ว่าตัวตนที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณคืออะไร จากจิตวิทยาทดสอบบุคลิกภาพของตัวคุณมาลองทายกันดูหน่อยว่าลึกๆ แล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นอย่างไร

ทายนิสัยจากสิ่งที่เห็น

ทายนิสัย จากสิ่งที่เห็น มองแล้วเห็นอะไร ตัวอักษร หรือ คน

ตัวอักษร

คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผล มีหลักการ มีการวางแผน เป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิต เป็นคนที่ช่างสังเกตและเก็บข้อมูล ใส่ใจกับรายละเอียด เป็นคนที่ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ เป็นคนที่มีความสงบนิ่ง มั่นคง รักความเป็นธรรม มองโลกตามความเป็นจริง เป็นผู้ฟังที่ดีและยังเป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษากับคนรอบตัวได้เป็นอย่างดี

คน

คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบการถูกบังคับ เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว มีความใจเย็น แต่เมื่อถ้าเดือดแล้วคุณก็เป็นคนที่วีนได้แบบฉ่ำ เป็นคนตรงๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด เป็นคนที่ใจกว้างเปิดกว้างรับความคิดเห็นที่ต่างได้เป็นอย่างดี เวลาตัดสินใจอะไร คุณมักที่จะใช้สัญชาตญาณตัวเองเป็นตัวตัดสินแหล่งที่มา

Scroll to Top