“แมลงมีพิษ” กัดต่อย แพ้รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต

“แมลงมีพิษ” กัดต่อย แพ้รุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต

  อย่าคิดว่าแค่มด หรือผึ้งตัวเล็กๆ กัดแล้วจะหายได้เอง หากร่างกายของเราแพ้พิษสัตว์ชนิดนั้นมากๆ อาจอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆ

แหล่งที่มา

Scroll to Top