กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2567


ตำแหน่งและอัตรา

– นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    17,500 – 19,250    บาท

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียนวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ doa.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top