สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2567


ประกาศสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ 2567

ตำแหน่งและอัตรา

1) นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ            3        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

2) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            1        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นคุณสมบัติรับสมัคร ภายในสอบแข่งขัน

ผู้สมัครต้องมีวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบที่นี่ 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ sepo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร            |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top