9 เทคนิคอยู่อย่างไรกับอากาศที่มี ฝุ่นละออง PM 2.5

9 เทคนิคอยู่อย่างไรกับอากาศที่มี ฝุ่นละออง PM 2.5

  ฝุ่นละออง PM 2.5 เหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อบดบังทัศนวิสัยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังพาความเสี่ยงต่อสุขภาพมาให้กับเราด้วย

แหล่งที่มา

Scroll to Top