ถูกทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ร้องเรียนที่ใด?

ถูกทวงถามหนี้ไม่เหมาะสม ร้องเรียนที่ใด?

  พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ระบุว่า เจ้าหนี้ห้ามทวงหนี้ในลักษณะประจาน พูดจาดูหมิ่น ข่มขู่ หรือใช้ความรุนแรง และเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ 1 ครั้งต่อวัน

แหล่งที่มา

Scroll to Top