รู้จักโรคไข้หูดับ อาการของโรค พร้อมแนะวิธีป้องกัน

รู้จักโรคไข้หูดับ อาการของโรค พร้อมแนะวิธีป้องกัน

  โรคไข้หูดับ อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง พร้อมแนะวิธีป้องกัน โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่ใช้เขียงของดิบและของสุกร่วมกัน ไม่สัมผัสเนื้อหมูและเลือดดิบด้วยมือเปล่า

แหล่งที่มา

Scroll to Top