สำนักงาน ปปส. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน ปปส. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2567


ตำแหน่งและอัตราว่างครั้งแรก

1) นิติกรปฏิบัติการ            16        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2) นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ        11        อัตรา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี

เงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 – 16,500    บาท 

ผู้สมัครต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรองให้สมัครเข้ารับราชการ คลิกที่นี่

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงาน ปปส. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบสมัครสอบออไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top