เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ระบบ e-exam ประจำปี 2567 สมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 30 มกราคม 2567

เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ระบบ e-exam ประจำปี 2567 สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2567


สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้

ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประจำปี 2567 (e-Exam) ระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท รวมที่นั่งสอบทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่ง

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 

เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567

(จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ปิดรับสมัครก่อนกำหนด

ทันที) 

กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 

30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการสมัคร

1) เข้าไปที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th เพื่อกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2567

2) อ่านประกาศรายละเอียด

3) กรอกข้อมูลที่กำหนด

การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ไม่ใช่ การสมัครสอบ แต่เป็นการอำนวยความสะดวกในการสมัครสอบ ในวันเปิดรับสมัครจริง 

สมัครจริง วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม (ที่นั่งสอบเต็มเมื่อไหร่ ระบบจะปิดรับสมัครทันที)

กรอกข้อมูลล่วงหน้าหรือสมัครสอบ ก.พ. e-exam ปี 2567         |            อ่านรายละเอียดแหล่งที่มา

Scroll to Top