เป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆ ครูลงทุนยืนบังให้นักเรียน กินข้าวเช้าตอนเข้าแถวหน้าเสาธง

เป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆ ครูลงทุนยืนบังให้นักเรียน กินข้าวเช้าตอนเข้าแถวหน้าเสาธง

  เพราะว่าครูนั้นก็เปรียบเสมือนพ่อ-แม่คนที่สองของนักเรียน ครูย่อมทำอะไรเพื่อนักเรียนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือให้ความรู้ ตลอดจนดูแลนักเรียนในด้านการใช้ชีวิต

แหล่งที่มา

Scroll to Top