เฉลยแล้ว! ทำไมถึงใช้คำว่า “เช่าพระ” แทนที่จะใช้คำว่า “ซื้อพระ” เหมือนของอื่นๆ

เฉลยแล้ว! ทำไมถึงใช้คำว่า "เช่าพระ" แทนที่จะใช้คำว่า "ซื้อพระ" เหมือนของอื่นๆ

เรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะสงสัยและอยากรู้เลยก็ได้ เวลาเราอยากได้พระมาบูชามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ คนส่วนใหญ่เขาใช้คำว่าเช่ากัน ไม่ใช้คำว่าซื้อ แล้วทำไมถึงต้องใช้คำนี้

วันนี้เราก็ได้ไปสืบหาข้อมูลมาเพื่อไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆ กันแล้วว่า ทำไมคนไทยถึงนิยมใช้คำว่าเช่าพระ แทนที่จะใช้คำว่าซื้อพระเหมือนกับสิ่งของอื่นๆ

ทำไมใช้คำว่าเช่าพระ

เฉลยแล้ว! ทำไมถึงใช้คำว่า “เช่าพระ” แทนที่จะใช้คำว่า “ซื้อพระ” เหมือนของอื่นๆ

เพราะความเชื่อของคนโบราณ เชื่อว่าจะไม่เอาของวัด ของสงฆ์ เข้าบ้าน ดินติดรองเท้าไป ถึงปียังต้องเอามาคืน

การใช้คำว่า “เช่าพระ” แทนคำว่า “ซื้อพระ” นั้น มีที่มาจากการตีความตามหลักพุทธศาสนาที่ว่า พระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆ นั้น ไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามารถซื้อขายกันได้ตามปกติ แต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพบูชา ดังนั้น ผู้ที่ครอบครองพระเครื่องหรือวัตถุมงคล จึงถือเสมือนว่าเช่ามาจากวัดหรือผู้ครอบครองเดิม ไม่ได้ถือเอาของวัดของสงฆ์เข้าบ้านมาเก็บไว้เป็นของตัวเอง เพื่อให้ได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาเท่านั้น พระเครื่องยังเป็นของสงฆ์อยู่

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ก็มีการใช้คำว่า “ซื้อพระ” กันมากขึ้น เนื่องจากมองว่าพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่สามารถซื้อขายกันได้ เช่นเดียวกับสินค้าทั่วไป อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า “เช่าพระ” ก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่เช่นกัน เนื่องจากเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเครื่องหรือวัตถุมงคล และเป็นการแสดงความตั้งใจที่ดีของผู้ครอบครองแหล่งที่มา

Scroll to Top