“อนุทิน” ขอครูปลูกฝังนักเรียน เคารพ 4 สถาบัน พร้อมสั่งเร่งแก้หนี้ครู

“อนุทิน” ขอครูปลูกฝังนักเรียน เคารพ 4 สถาบัน พร้อมสั่งเร่งแก้หนี้ครู

“รองนายกฯ อนุทิน” กำชับ ต้องเร่งแก้ไขหนี้ครู จ่ายดอกไม่จบ ทบต้นหลายรอบ ต้องไม่มีอีกแล้ว วอนปลูกฝังความรักชาติให้นักเรียน เคารพ 4 สถาบัน แนะแนวครู ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคม

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของครูในปัจจุบันว่า ครูมีหน้าที่สอนหนังสือ ก็ต้องให้ความรู้อันเป็นประโยชน์กับนักเรียน และต้องปลูกฝัง ความรักความเคารพในความเป็นชาติไทย ให้มีความเชื่อถือศรัทธาใน 4 สถาบันของชาติ ทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ส่วนตัวเรื่องเหล่านี้ใช้ย้ำเตือนใจตัวเองเสมอ ประเทศไทยมั่นคงมาได้ เนื่องจาก 4 สถาบันนี้มีความเข้มแข็งมั่นคง

“ที่สุดแล้วครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มีความรักชาติ มีความรักความเป็นไทย มีความภูมิใจในชาติ และต้องไม่ลืมในการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กนักเรียน”

นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังตอบคำถามถึงปัญหาหนี้ครูซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ กระทบต่อการเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทย ว่า เข้าใจว่าเป็นปัญหาที่มีมานาน กำลังหาวิธีแก้ไขกันอยู่ ขณะนี้รัฐบาลกำลังจัดการอย่างเร่งด่วนในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบ ซึ่งครูก็ประสบปัญหาเหมือนกัน เหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยทบต้นไปหลายรอบแล้ว แต่หนี้ก็ยังไม่หายไป เรื่องแบบนั้นต้องไม่เกิดขึ้น เราต้องเร่งจัดการ แล้วจะคิดดอกเบี้ยกันร้อยละ 10-20% บางครั้งคิดเป็นรายวัน แบบนี้ก็ต้องไม่มี บางครั้งพบว่าลูกหนี้ที่เป็นครูประสบปัญหาอย่างหนัก 

อย่างไรก็ตามการเป็นครูถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอนตรงนี้ต้องมาคิดกันว่า ถ้าเป็นหนี้แล้วจะต้องจ่าย จะต้องจ่ายอย่างไรไม่ให้กระทบกับการใช้จ่ายประจำวัน ขณะนี้เรากำลังเร่งผลักดันหาทางออกให้อยู่.

แหล่งที่มา

Scroll to Top