นายกฯ ชื่นชม กอ.รมน. มีผลงานชัดเจน ขอร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทย

นายกฯ ชื่นชม กอ.รมน. มีผลงานชัดเจน ขอร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย กอ.รมน. ชื่นชมมีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามนโยบายรัฐบาล ย้ำเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศ ขอร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้า

แหล่งที่มา

Scroll to Top