พฤติกรรมเสี่ยงทำวัยรุ่นและเยาวชน ติดเชื้อเอชไอวีสูง

พฤติกรรมเสี่ยงทำวัยรุ่นและเยาวชน ติดเชื้อเอชไอวีสูง

  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน โดยในปี 2565

แหล่งที่มา

Scroll to Top