เปิดธรรมเนียบ 10 "ผู้นำฝ่ายค้าน" ไขข้อข้องใจ เงินเดือนเท่าไหร่ มีหน้าที่อะไร?

เปิดธรรมเนียบ 10 "ผู้นำฝ่ายค้าน"  ไขข้อข้องใจ เงินเดือนเท่าไหร่ มีหน้าที่อะไร?

  ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน ของ”ชัยธวัช ตุลาธน” ที่เพิ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนั้น เป็นไปตาม มาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แหล่งที่มา

Scroll to Top