รู้จัก ‘Delulu is the Solulu’ มองโลกอย่างมั่นใจ คิดไปเองอย่างไรให้เป็นผลดี

รู้จัก ‘Delulu is the Solulu’ มองโลกอย่างมั่นใจ คิดไปเองอย่างไรให้เป็นผลดี

  การมองโลกในแง่ดีกับการคิดไปเองนั้นแตกต่างกันแค่เส้นบางๆ และยิ่งไปกว่านั้น บางทีมันอาจเป็นสิ่งที่ทับซ้อนกันอยู่ในเวลาเดียวกัน เพราะทุกคนมีจินตนาการเป็นของตัวเอง

แหล่งที่มา

Scroll to Top