นายกฯ แสดงความยินดี “LGBTQIA” หลัง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ผ่านวาระ 1 สภา

นายกฯ แสดงความยินดี "LGBTQIA" หลัง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ผ่านวาระ 1 สภาแหล่งที่มา

Scroll to Top