กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2567

กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2567


ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัครสอบ

1) นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี)            2        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือบริการธุรกิจ 

2) นักบัญชี (ปริญญาตรี)            4        อัตรา

เงินเดือน    18,000    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

3) เจ้าพนักงานการคลัง (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)        10        อัตรา

เงินเดือน    13,800    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

คุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ให้สามารถสมัครเข้ารับราชการได้ ตรวจสอบได้ที่นี่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ cgd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 400    บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |                ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top