MEA ร่วมงาน “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน” ชวนเที่ยวย่านพระนคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ก.พ. 67

MEA ร่วมงาน "มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน" ชวนเที่ยวย่านพระนคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ก.พ. 67

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายสุเทพ ช้างทอง ผู้ตรวจการ เป็นผู้แทน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมงาน “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านพระนคร พื้นที่เมืองเก่าโดยรอบกระทรวงมหาดไทย และเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษ 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน” ได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 – 19.00 น. บริเวณสวนมหาดไทย ภายในกระทรวงมหาดไทย สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง ขสมก. สาย 60, 2, 47 และสาย 12 หรือรถไฟฟ้า MRT สถานีสามยอด หรือสถานีสนามไชย หากนำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถจอดได้บริเวณริมถนนราชบพิธ ด้านข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

#มหาดไทยภิรมย์ชมดนตรีในสวน

#กระทรวงมหาดไทย

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแหล่งที่มา

Scroll to Top