ถ้ารู้สึกแย่ก็แค่ร้องไห้ออกมา ประโยชน์ของการหลั่งน้ำตา กลไกที่ซ่อนไว้ภายใต้ความโศกเศร้า

ถ้ารู้สึกแย่ก็แค่ร้องไห้ออกมา ประโยชน์ของการหลั่งน้ำตา กลไกที่ซ่อนไว้ภายใต้ความโศกเศร้า

  เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ที่มนุษย์ทุกคนจะหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อรู้สึกเสียใจ เพราะการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่ภาษากายที่แสดงถึงความอ่อนแอหรือจิตใจที่ไม่มั่นคง อากัปกิริยาดังกล่าวเป็นเพียงการตอบสนองทางอารมณ์ตามธรรมชาติเท่านั้น

แหล่งที่มา

Scroll to Top