“พวงเพ็ชร” ชม “วัดห้วยปลากั้ง” เชียงราย ขานรับโครงการสังฆาภิบาล

"พวงเพ็ชร" ชม "วัดห้วยปลากั้ง" เชียงราย ขานรับโครงการสังฆาภิบาล

แหล่งที่มา

Scroll to Top