กรมธนารักษ์ ประกาศเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 19 มกราคม 2567

กรมธนารักษ์ ประกาศเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 - 19 มกราคม 2567


งานราชการ 2567 กรมธนารักษ์ 

ตำแหน่งที่เปิดสอบและบรรจุครั้งแรก

1) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3) นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ

4) นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

5) นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

6) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 17,380    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาโยธา

7) เจ้าพนักงานดูแลเงินปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650   บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี หรือการเงินการธนาคาร หรือเลขานุการ หรือการตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติกงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650   บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

9) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650   บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

10) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650   บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11) นายช่างโลหะปฏิบัติงาน            1        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650   บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคนิคโลหะ หรือเทคนิคการผลิต หรือเทคนิคการหล่อ

12) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  (ปวส.)           12        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 11,500 – 12,650   บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาโยธา หรือสำรวจ หรือการก่อสร้าง

13) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  (ปวช.)          5        อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 9,400 – 10,340   บาท

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

ผู้สมัครสอบต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่ประกาศรับสมัครของตำแหน่งที่สมัคร ขึ้นไป ภายในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครสอบต้องจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

โดยตรวจสอบคุณวุฒิสมัครเข้ารับราชการได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 19 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                |            ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top