6 วิธีป้องกันเชื้อหวัด แพร่กระจายในที่ทำงาน

6 วิธีป้องกันเชื้อหวัด แพร่กระจายในที่ทำงาน

  สิ่งสำคัญคือระหว่างที่กำลังป่วย ควรงดกิจกรรมที่ต้องอยู่ร่วมกับคนเยอะๆ เช่น การไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส ทานข้าวกับเพื่อนๆ การที่เรามีจิตสาธารณะที่ดี พยายามไม่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วย

แหล่งที่มา

Scroll to Top