“อนุทิน” ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในจังหวัดเชียงใหม่

“อนุทิน” ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการในจังหวัดเชียงใหม่

“อนุทิน” ลงพื้นที่ตรวจการให้บริการของสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีสิทธิเปิดให้บริการได้จนถึงตี 4 ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์,นายชัชวาลย์ ปัญญา และนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ

โดยในเวลา 17.00 น. (21 ธ.ค. 66) ที่ห้องประชุม EOC ของท่าอากาศยานเชียงใหม่นายอนุทิน พร้อมคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และติดตามตามข้อราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 3 ประเด็นหลักคือการขยายเวลาเปิดสถานบริการจนถึงตี4,การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นในเวลา 22.00 น. นายอนุทิน พร้อมคณะได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการของสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีสิทธิเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นหรือ ตี 4 ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของรัฐบาลประกอบด้วยร้านเดอะกู๊ดวิวบาร์ฯ ร้านเดอะริเวอร์ไซด์บาร์ฯ และร้านวอร์มอัพคาเฟ่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยจังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการที่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการอย่างถูกต้องอยู่ทั้งหมด 27 แห่ง แต่มีเพียง 9 แห่ง ที่ขอเปิดให้บริการถึงตี 4 เป็นร้านที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 7 แห่ง และอีก 2 แห่งอยู่ในอำเภอสันทราย และอำเภอฝาง

โดยนายอนุทินชาญ กล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจในวันนี้ไม่ได้มาตรวจค้นหรือจับกุม แต่มาเพื่อตรวจความเรียบร้อยของการเปิดให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าสถานบริการแต่ละแห่งมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหรือไม่ ซึ่งพบว่าทั้ง 3 ฝ่าย คือสถานบริการนักเที่ยวและผู้รักษากฎหมายมีความเข้าใจกันดีไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือทำอันตรายใด ๆ เนื่องจากมีการวางกฎหมายควบคุมไว้หมดแล้วทั้งเรื่องของยาเสพติดการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการและการพกพาอาวุธสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามขณะนี้ถือเป็นการเริ่มต้นให้เปิดได้เฉพาะสถานบริการที่มีใบอนุญาตถูกต้องเท่านั้นยังมีร้านอาหารอื่น ๆ ที่ยังเปิดขายเครื่องแอลกอฮอล์ได้ถึงเที่ยงคืนซึ่งหากได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายก็อาจจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการสู่สถานประกอบการในประเภทอื่น ๆ ได้มากขึ้น แต่ต้องมั่นใจก่อนว่าการควบคุมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการห้ามขายแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มึนเมาสุราจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ทั้งนี้การขยายเวลาเปิดบริการถึงตี 4 จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้เป็นอย่างดีเพราะจะช่วยให้คนมีงานทำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานของสถานบริการรวมถึงการขายอาหารของพ่อค้าแม่ค้าในรอบดึกด้วย

แหล่งที่มา

Scroll to Top