กรมชลประทาน ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567

กรมชลประทาน ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567

เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ 2567

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร

1) วิศวกรปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000 – 16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด สาขาโยะา ภายในวันปิดรับสมัคร

2) สถาปนิกปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000 – 17,380        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัคร

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                    |                สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top