กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 16 มกราคม 2567

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 16 มกราคม 2567


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1) เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน         15        อัตรา           

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์

2) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        7        อัตรา

อัตราเงินเดือน    11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        25        อัตรา

อัตราเงินเดือน        11,500 – 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัครคร่าว ๆ

เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันกับที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

และจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของท่านได้คลิกที่นี่

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dld.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 16 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมปศุสัตว์ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัคสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ฯลฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                ระบบรับสมัครออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top