คนลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 18 วัน ทะลุแสนรายแล้ว กทม.ยังมากที่สุด แม่ฮ่องสอนน้อยสุด

คนลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 18 วัน ทะลุแสนรายแล้ว กทม.ยังมากที่สุด แม่ฮ่องสอนน้อยสุด

ปลัดมหาดไทย เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบครบ 18 วัน ทะลุ 1 แสนราย มูลหนี้ 6,085 ล้านบาท จังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดยังเป็น กทม. รองลงมาเป็นนครศรีธรรมราช และสงขลา น้อยที่สุดยังเป็นแม่ฮ่องสอน

แหล่งที่มา

Scroll to Top