ค่าจ้างใหม่ ต้องรอมติบอร์ด 20 ธ.ค.นี้ หากตกลงไม่ได้ ต้องใช้มติเดิม 2-16 บาท

ค่าจ้างใหม่ ต้องรอมติบอร์ด 20 ธ.ค.นี้ หากตกลงไม่ได้ ต้องใช้มติเดิม 2-16 บาท

Hamburger

แหล่งที่มา

Scroll to Top