กรมปศุสัตว์ เปิดสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 16 มกราคม 2567

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 16 มกราคม 2567

 

เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ 2567

ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร

1) เภสัชกรปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,800 – 19,250        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2) สถาปนิกปฏิบัติการ            25        อัตรา

อัตราเงินเดือน    17,500 – 19,380        บาท

ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dld.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 16 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                    |                สมัครสอบออนไลน์แหล่งที่มา

Scroll to Top